ASINADA A CESIÓN AO CONCELLO DA PARCELA E O EDIFICIO DE EXPODEZA E UNHA PARCELA NO POLÍGONO DE BOTOS DE MÁIS DE 4000 METROS CADRADOS QUE SE DESTINARÁ A ALMACÉN E NAVE DE MAQUINARIA

| 16/02/2024

Más información
VOLVER Á LISTAXE